Klimatizace - servis a opravy

Servisním zásahem se rozumí jednorázové poskytnutí servisní služby. V případě poskytnutí servisních služeb, které nejsou zajištěny vlastními pracovníky, dlouhodobě spolupracujeme se stálými a ověřenými subdodavateli. Zabráníme tak neúmyslným komplikacím vzešlých ze spolupráce s neověřenými firmami a jejich odlišné filozofie řízení a pohledu na kvalitu odvedené práce.

 

Soupis vybraných činností

 • dodávka elektrické energie - (spínací prvky, jištění, elektrického vedení)
 • vodní hospodářství - (potrubí, čerpadla, regulační ventily, pohony, vodní filtry)
 • úprava vzduchu - (zvlhčování, ohřev, chlazení),
 • tepelná izolace - v zimním období může být chráněno proti zamrznutí elektrickým ohřevem (topné kabely)
 • měření a regulace (MaR)
 • protipožární klapky
 • odborné posudky o stavu zařízení
 • přesný přehled provedených prací
 • konzultace a návrh technických řešení pro odstranění zjištěných závad
 • odbornou práci provádí stálí pracovníci
 • přímou dodávku náhradních dílů od dodavatele zařízení
 • vedení veškeré evidence zařízení, hlídání termínů prohlídek, revizí a oprav

Na zařízení klimatizace poskytujeme tyto odborné servisní služby v rozsahu:

 • zajištění servisních oprav
 • profylaktické prohlídky zařízení
 • kontrola provozních náplní
 • kontrola funkce ochranných a jistících prvků zařízení
 • rekonstrukce zařízení
 • vedení provozních deníků
 • provádění revizních kontrol úniků chladiv dle nařízení MŽP ČR
 • opravy elektronických prvků, rekonstrukce řídících modulů
 • opravy zařízení i v nevýbušném prostředí

 

Novinky:Speciální nabídky: Kontakt:

19.07.2024 Pátek - 19.7.2024 z technických důvodů zavřeno

18.07.2024 Čtvrtek - 18.7.2024 z technických důvodů zavřeno

 

 

Aksiko s.r.o.

U Soutoku 1159/3

772 00  Olomouc

mobil:    739 454 252

e-mail:    aksiko@iol.cz

Copyright ©2010 Aksiko s.r.o., design McMike